Hjelp til oppsett av e-post

Har du e-post hos Bewide, finner du her de opplysningene du trenger for å sette det opp i e-postprogrammet ditt, enten på mobil, nettbrett eller PC/Mac. Det finnes en mengde forskjellige e-postprogrammer, og hvordan hvert enkelt program settes opp blir dessverre ikke dekket her. Trenger du hjelp til et spesifikt e-postprogram, anbefaler vi å bruke oppsettguiden til Domeneshop, men bytte ut innstillingene med de vi bruker.

Passord

Alle passord er enveiskryptert på våre servere, og vi har derfor ikke mulighet til å hente ut ditt passord. Men det er flere måter dette kan løses på:

  1. Du kan teste forskjellige passord ved å prøve å logge inn på enten webmail eller mailadmin. Kommer du inn, er passordet riktig.
  2. Finner du ikke ut hvilket passord du bruker, kan du logge inn på mailadmin med postmaster@<dittdomenenavn.no> (bytt ut <dittdomenenavn.no> med domenenavnet du bruker i e-posten din). Mangler du passord til din postmaster-innlogging, ta kontakt så oppretter vi et nytt passord for postmaster.
  3. Finner du ikke passordet for en bestemt e-postadresse, kan vi nullstille passordet. Vi lager da et midlertidig passord som du enten får til en annen e-postadresse, eller per telefon eller SMS. Du må deretter logge inn på mailadmin.bewide.net og lage et nytt passord.
    OBS! Vær forøvrig oppmerksom på at så snart vi nullstiller passordet, vil du i e-postprogram det allerede er satt opp, bli spurt om nytt passord til e-postadressen det gjelder.

Innstillinger : Innkommende e-post

Brukernavn: <din_epostadresse@dittdomene.no>
Passord: <tilhørende passord>
Server-type: - POP3 på PC/Mac*
- IMAP på mobiltelefon/nettbrett*
Server: mail.<dittdomenenavn.no>

Feks. hvis ditt domenenavn hadde vært publiseres.no, er servernavnet mail.publiseres.no
Sikkerhet/SSL: Ingen

Innstillinger : Utgående e-post (SMTP)

SMTP-server: smtp.bewide.net
Port: 587
Bruk passord-autentisering, og velg å bruke samme innstillinger som for innkommende e-post om mulig. Om ikke, skriv inn din e-postadresse som brukernavn og tilhørende passord som passord.
Sikkerhet/SSL: Ingen

*IMAP eller POP3?

Det er to forskjellige måter å hente e-post på; IMAP og POP3. Den praktiske forskjellen er at med POP3 laster du ned mailen til e-postprogrammet, mens med IMAP så ser du bare mailen som ligger på serveren uten å laste den ned.

Idag er det vanlig å ha tilgang til e-post på flere forskjellige enheter. Vi anbefaler derfor et oppsett der du bruker POP3 på hoved-datamaskinen din, og IMAP på alle andre enheter. Det er viktig at du IKKE bruker POP3 på flere enn én enhet. Vi anbefaler også at du på hoved-datamaskinen hvor du bruker POP3, endrer innstillingen for hvor lenge e-posten skal bli liggende på serveren etter at du har lastet den ned, til feks. 90 dager. Da vil du har tilgang til opptil 90 dager gammel e-post på alle enheter.

Sikkerhet

Vi vil i 2021 oppgradere hele e-postsystemet vårt til et nytt, moderne system. Det nye systemet vil ikke være klart før godt ute i 2021. Ved overgang til det nye systemet vil du ikke nødvendigvis behøve å endre epost-innstillingene dine. Men du vil få en del nye valgmuligheter, som blant annet går på forbedret sikkerhet. Vi kommer tilbake til dette når det nye systemet er på plass.