Om Bewide AS

Bewide AS har sitt utspring i Hallingdal WebDesign, som ble startet i 1997 av Morten Tangerås. I løpet av de over 20 årene siden den gang har navnet skiftet til både MultiVision Media og Bewide Technologies, men har siden 2014 vært Bewide AS.

Publiseringsverktøy

Til å begynne med lagde vi helt enkle, statiske websider. Den gang var webteknologien ung, det fantes ikke mobile enheter med web-tilgang, og begrensede muligheter til å stilsette websider eller legge inn spesiell funksjonalitet.

Den gang samarbeidet vi med serverleverandøren Infonett AS, senere LIT AS (ikke det samme som Infonett Røros AS), som utviklet publiseringsverktøyet NB2. Dette var årevis før WordPress og andre gratis/billige publiseringsverktøy, og NB2 gav en god mulighet for kunder til å gjøre enkle endringer på websiden selv.

Etterhvert så vi at NB2 kom til kort. Det var også tett knyttet til én leverandør, og av forskjellige grunner bestemte vi oss for å utvikle vårt eget publiseringsverktøy, WideCMS. Første versjon ble lansert i 2001, og domenenavnet widecms.com ble registrert i 2002. Siden da har det tilsammen blitt utviklet 5 versjoner, og systemet er blitt benyttet av hundrevis av små og store bedrifter, levert flere hundre millioner sidevisninger og vist seg å være en solid plattform.

Idag holder vi til i Nordre Frogn i Viken/Akershus og utvikler og drifter fremdeles WideCMS-løsninger for små og store bedrifter.

Itefy - plattform for utstyrshåndtering

I 2014 begynte vi å utvikle en løsning for håndtering av utstyr. Itefy er et verktøy hvor du legger inn verktøy, maskiner og andre eiendeler, og kan holde styr på, planlegge, loggføre og analysere bruk, vedlikehold, informasjon m.m. Itefy er et selvstendig produkt som selges som abonnementsløsning med kortbetaling, og består av en webbasert programvare samt en mobil-app. Du kan lese mer om hvorfor vi bestemte oss for å utvikle Itefy på Itefy-bloggen.

Drift

De første årene lagde vi kun statiske websider, og kravene til drifting var ikke så store. Etterhvert ble det behov for å lage mer dynamiske løsninger, og dermed endret driftsbehovet seg. Til å begynne med lagde vi små, enkle Perl-script som fikk kjøre-tilgang hos Infonett. Etterhvert ble det behov for større fleksibilitet, og vi benyttet Powertech til enkelte prosjekter, deriblant vårt selvutviklede webmail-program iMailReader og startsiden Start-1.com.

Senere inngikk vi samarbeid med driftsleverandøren WebDeal (kjøpt opp av Basefarm i 2011), hvor vi først driftet kundene våre på vanlig webhotell. Etterhvert satte vi også opp vår første dedikerte FreeBSD-baserte server. Denne serveren hadde en del begrensninger, så vi kjøpte etterhvert flere servere som vi satte opp hos colocation-leverandøren FastHost og driftet alt for våre kunder der. Det fungerte bra, men viste seg etterhvert å være krevende når feil på hardware oppstod.

I løpet av tiden vi driftet egne fysiske servere, hadde teknologien rundt virtualisering modnet, og vi flyttet derfor alle våre tjenester over til nye virtuelle servere hos Webhuset i Bergen, hvor vi fremdeles drifter det meste av våre tjenester.

De siste årene har vi også brukt skyløsningen Amazon Web Services (AWS), hvor vi blant annet drifter Itefy og enkelte spesialløsninger for kunder.

Skreddersydde løsninger

Vår styrke har etter vår mening alltid ligget i å finne gode løsninger på utfordringer litt utenom det vanlige, og vi har derfor i større og større grad gått fra å levere vanlige websider til å utvikle spesialiserte, skreddersydde løsninger, enten basert på egenutviklet teknologi eller bygget fra bunnen av.

For å nevne noe:

  • Motorvarmer-søk med bilskilt-søk for DEFA
  • Påmeldings- og konkurranseavviklings-system for FolkOrg
  • Database-basert filserver (WebDAV) for Aal Stasjon
  • SMS-/MMS-basert kameraovervåkings-løsning (tidlig på 2000-tallet, eksisterer ikke lenger)
  • Webkamera-løsning med automatisk skaléring
  • Videobasert eksamensløsning for døve for Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med Filmprodusentane
  • E-læringsprogrammet "Velkommen til bords" for Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Buskerud, i samarbeid med Filmprodusentane
  • FTP-server med backend for opplasting/administrasjon for Filmprodusentane