WideCMS

Introduksjon til oppsett av WideCMS

WideCMS er malbasert. Når en side lastes, legges innholdet, definert av eieren av nettstedet, og malen, laget av en webdesigner, sammen.

Det som bestemmer hvor i malen de forskjellige innholdsdelene skal ligge, er WideCMS-elementer eller -tagger.

Eksempel:

[%text type="text" name="Overskrift"%]

Et WideCMS-element har et navn , og kan ha attributter. I dette eksempelet er navnet text og attributtene type og name.

Gjennom denne veiviseren vil du lære det grunnleggende om hvordan du setter opp et nettsted med WideCMS. Deretter kan du bruke dokumentasjonen som oppslagsverk.


Start veiviserenWideCMS-elementer

Er du allerede kjent med WideCMS, kan du gå rett til dokumentasjonen for de forskjellige WideCMS-elementene