WideCMS

Maler

En WideCMS-mal representerer presentasjon av innhold. En og samme mal kan benyttes på mange sider. Når en side vises, flettes innholdet fra siden inn i malen. Det er derfor ikke mulig å opprette sider før minst én mal er opprettet.

I WideCMS kan man opprette så mange maler man ønsker, og man kan bestemme hvilke maler som skal være tilgjengelig for forskjellige mapper eller side-kategorier.

De områdene i en mal som skal fylles med annet innhold enn det som er definert i selve malen, fylles med såkalte WideCMS-elementer. Et WideCMS-element er bygget opp etter samme logikk som et html-element, men til forskjell åpnes og avsluttes et WideCMS-element med henholdsvis [% og %].

 

Eksempel på HTML-element:
<img src="/img/head.png" width="980" height="100" alt="Velkommen" />

Eksempel på WideCMS-element:
[%text type="enriched" name="innhold" viewname="Innhold på siden"%]

Sette opp og administrere maler

Mal-administrasjonen finner du under Oppsett & innstillinger. Her kan du:

 • Opprette, endre, flytte og slette maler
 • Hver mal kan ha individuelle språk-utgaver om siden er flerspråklig
 • Du kan organisere malene hierarkisk i mappestrukturer
 • Du kan duplisere maler du ønsker å ta utgangspunkt i


Opprette en mal

 1. Gå til Oppsett & innstillinger og velg Maler
 2. Klikk på Ny mal
 3. Gi malen et visningsnavn. Dette er et internt navn som settes for å kunne skille mellom malene. Webside-administratorer som skal opprette og redigere sider vil dessuten få opp dette navnet når vedkommende skal velge sidemal ved opprettelse av en side.
 4. Type mal. Hva du krysser av for vil bestemme hvor/til hva malen skal kunne brukes:
  1. Sidemal : Disse malene vil kunne velges ved opprettelse/redigering av sider
  2. Listemal : Disse malene kan velges i forbindelse med lister
  3. Mal for e-post: Kan velges i forbindelse med skjema-håndtering og nyhetsbrev
 5. Klikk på Gå videre.
 6. Under Innhold kan du legge inn innholdet i malen. Innholdet består som regel av en html-mal, fylt opp med WideCMS-elementer der unikt innhold skal kunne legges.
  Om nettstedet består av flere språkutgaver, kan du klikke deg mellom de forskjellige språk-utgavene. Om du har opprettet en mal på ett språk som skal være gjennomgående på alle språk, kan du klikke på linken "Kopiér til de andre språkutgavene av malen". Eventuelt innhold i de andre utgavene vil da bli erstattet av innholdet i gjeldende språkutgave.


   
 7. Klikk på "Lagre" for å lagre malen. Dette vil lagre innholdet i alle språkutgavene.