WideCMS

Menyer

Menyer i WideCMS er det som binder de forskjellige sidene automatisk sammen. Det er mulig å opprette flere individuelle menyer som både ser forskjellige, henter menypunktene fra forskjellige steder og har forskjellig rekkefølge på de forskjellige menypunktene. Dette kan være praktisk på mer omfattende nettsteder der sidestrukturene varierer.

En meny genereres hierarkisk i forhold til mappestrukturen som bygges opp under sider. Innenfor hver enkelt mappe kan innholdet sorteres slik man ønsker.

En meny plasseres på ett eller flere områder i en mal, og det finnes forskjellige valgmuligheter i forhold til hvilke deler av en meny som skal vises hvor. For eksempel er det mulig å ha en hortisontal toppmeny som kun viser hovedpunktene (nivå 0), mens underpunktene under disse vises vertikalt til venstre for innhold, fra og med nivå 1 og videre utover i nivåene.

En meny oppfører seg dynamisk etter hvilken side man er på. Menyen vil alltid folde seg ut fram til den siden man er inne på, og man kan definere hvordan et menypunkt skal se ut ut ifra om det er lukket/ikke valgt, åpent (og viser underpunkter) eller (åpent og) valgt.
 

Sette opp en meny

 1. Gå til Oppsett & innstillinger og velg Meny-oppsett
 2. Klikk på Ny meny, og gi menyen et visningsnavn
 3. Om du allerede har opprettet side-mapper/-kategorier, og ønsker at denne menyen kun skal vise fra og med en bestemt mappe, velger du denne fra nedtrekksmenyen Dokument-mappe. Hvis ikke viser menyen fra og med rotmappe (det er det vanligste valget).
 4. Om du ønsker at undermapper ikke skal vises, tar du bort krysset for "Inkludér undermapper". Det vanligste er forøvrig at dette punktet er avkrysset.
 5. Klikk Gå videre.

 I det neste trinnet definerer du malene for menyen, dvs. hvordan menyen skal se ut. Du kan legge til flere mal-sett, ett for hvert nivå.

Klikk på Nytt meny-nivå. Det første meny-nivået representerer sidene og mappene som er opprettet/blir opprettet i rotmappe for sider. I illustrasjonen er det der opprettet Hovedsiden (link), Produkter (mappe med hovedside og undersider i), Tjenester, Om oss osv.Du skal nå (for hvert enkelt språk) fylle inn flere mal-deler:

 • HTML - Før
 • HTML - Etter
 • HTML - Punkt
 • HTML - Punkt åpen
 • HTML - Punkt aktivt
 • HTML - Punkt avslutning
 • HTML - Mellomrom (utgår)


HTML - Før og HTML - Etter
representerer det som omkapsler dette nivået. I dette eksempelet er det henholdsvis <ul> og </ul> .

HTML - Punkt representerer hvordan et menypunkt som ikke er aktivt eller åpent, ser ut. Om du benytter HTMLs listelementer (<li> og </li>) er det viktig at </li> ikke legges her, men  plasseres under HTML - Avslutning. Om dette punktet åpnes slik at det foldes ut en undermeny, vil undermenyen dermed plasseres innenfor <li> og </li>, slik at siden validerer riktig:

<ul>
 <li>Åpent punkt, nivå 0
  <ul>
   <li>Underpunkt, nivå 1</li>
  </ul>
 </li>
</ul>

HTML - Punkt aktivt erstatter malen HTML - Punkt hvis punktet peker til siden du er på. HTML - Punkt åpen erstatter malen HTML - Punkt hvis siden du er på, er innenfor en mappe som nå er "åpen" (se illustrasjon over).

Eksempel på et enkelt oppsett:

HTML - Før:

<ul>

HTML - Etter:

</ul>

HTML - Punkt:

<li class="default"><a href="[%url%]" target="[%target%]">[%title%]</a>

HTML - Punkt åpen:

<li class="open"><a href="[%url%]" target="[%target%]">[%title%]</a>

HTML - Punkt aktivt:

<li class="selected"><a href="[%url%]" target="[%target%]">[%title%]</a>

HTML - Punkt avslutning:

</li>

Feltet HTML - Mellomrom kan du la stå tomt

Plassering av en meny i en sidemal

En meny plasseres på ønsket sted i én eller flere sidemaler du ønsker at menyen skal være synlig i. Menyen vises kun om det er aktiverte menypunkter i menyen. Se WideCMS-elementer > Menu for informasjon om implementering.