WideCMS

Medlemsområder

Denne tilleggsmodulen gjør det mulig å opprette passordbeskyttede områder som krever innlogging for å ha tilgang til. Det er mulig å opprette flere uavhengige områder, men samme bruker kan gis tilgang til flere områder. Hver enkelt side kan knyttes til ett eller flere områder, og det kreves da at bruker logger inn for å få tilgang til siden.

Modulen Medlem kan også kombineres med modulen eHandel for å lagre informasjon om kunden, noe som også gjør det enklere for kunden ved neste handel, da all kundeinformasjon (bortsett fra betalingsinformasjon) allerede er lagret.

Virkemåte

 1. Brukeren registrer seg på siden. Brukerens e-postadresse og ønsket passord er det som minimum kan oppgis, og hvilket eller hvilke områder brukeren ønsker tilgang til bør defineres (enten valgt av bruker eller definert i input hidden-elementer). Egendefinerte opplysninger kan også defineres.
 2. Ved registrering vil ny bruker motta en e-post til e-postadressen som ble oppgitt som brukernavn, forutsatt at brukernavnet ikke er registrert fra før. I denne e-postmeldingen er det en link for verifisering av e-postadressen. Dette er for å unngå falske registreringer.
 3. Brukeren kan nå logge inn. For hvert enkelt medlemsområde brukeren ønsker tilgang til, kan det settes forskjellig prosedyre for videre tilgang:
  1. Hvis det er spesifisert at tilgang til et medlemsområde krever godkjenning av en moderator, vil en e-post sendes moderator. Denne e-postmeldingen inneholder informasjon om brukeren, samt én link for avvisning og én link for godkjenning. I begge tilfeller vil bruker få en standardisert e-postmelding som enten sier at tilgangen til området er godkjent eller avvist. Disse e-postmeldingene er malbasert og kan skreddersys.
  2. Hvis tilgang til medlemsområdet ikke krever godkjenning av en moderator, får brukeren automatisk tilgang til området.
 4. Når innlogget kan bruker benytte noen forskjellige funksjoner knyttet til medlemsmodulen:
  1. Side/funksjon for endring av passord
  2. "Min Side" med mulighet til å:
   1. Endre egendefinerte opplysninger
   2. Få oversikt over medlemsområder brukeren har tilgang til
   3. Få tilgang til, eller søke om å få tilgang til tilgjengelige medlemsområder
  3. Logge ut
 5. Ved glemt passord går brukeren til en "glemt passord"-side og skriver inn sitt brukernavn. Fordi passordet lagres enveis-kryptert i databasen, kan ikke passordet sendes på e-post. Derfor blir en innloggings-link sendt pr. e-post. Denne er gyldig i én time fra den blir sendt. Ved å benytte linken blir brukeren automatisk logget inn, og kan derifra endre passord.


Videre følger beskrivelse av virkemåte og oppsett av de forskjellige delene av medlemsmodulen: