WideCMS

Faste elementer

Hovedregelen med malsystemet i WideCMS er at det som legges i malene, er koder/innhold som brukes igjen på mange sider, men det som legges inn der WideCMS-elementene ligger (det nett-redaktøren legger inn), kun gjelder for den bestemte siden.

I enkelte tilfeller er det forøvrig behov for en mellomting, der du ønsker at informasjon som ligger fast i malen skal kunne endres uten at vekommende som skal kunne endre det, må få tilgang til malen.

Dette løses med faste elementer.

Et fast element opprettes under Oppsett & innstillinger, men er redigérbart under Innholdsbehandling. Et fast element kan legges til på følgende måte:

 1. Gå til Oppsett & innstillinger, klikk på Faste elementer og deretter Nytt fast element.
   
 2. Gi elementet et navn, for eksempel Kontaktinfo, og velg felt-type. Felt-type definerer hvilken type editor nett-redaktøren skal få opp. Dette avhenger av hvilken type informasjon som skal kunne legges inn.
   
 3. Lagre, og merk deg ID-nummeret som står til venstre som visningsnavnet i listen over faste elementer.
   
 4. Gå til Maler og klikk på malen du ønsker å legge til det faste elementet:

  <html>
    <head>
     <title>Sidetittel</title>
     <link href="/css/screen.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
     <script src="/js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
    </head>
    <body>
     [%element id="1"%]
    </body>
  </html>
 5. WideCMS-elementet som nå er lagt inn, er:

  [%element id="1"%]
 6.  id="xxx" skal tilsvare ID-nummeret til det faste elementet du har opprettet.