WideCMS

Meny og navigasjonssti

Menyen er et sentralt element på en webside. I WideCMS genereres menyer automatisk ut ifra maler og regler du bestemmer.

Det er mulig å legge inn flere uavhengige menyer, men de fleste nettsteder vil kun ha behov for én meny.

En meny i WideCMS kan dessuten deles opp og plasseres forskjellige steder i samme mal, som for eksempel på denne siden:

 • En horisontal meny som viser meny-punktene for nivå 0
 • En vertikal venstre-meny som viser menypunktene fra nivå 1 og utover


For hvert enkelt nivå kan du legge inn forskjellige malsett, slik at du kan få forskjellige utseende og oppførsel avhengig av hvilket nivå menyen er på. Det finnes forskjellige konfigurasjonsmuligheter for en meny, der du feks. kan bestemme om menyen skal "åpne seg" kun til den siden du har åpen, eller om hele menyen skal ligge åpen.

Men i denne veiviseren skal vi kun demonstrere et enkelt eksempel så du ser hvordan det fungerer!

 1. Velg Oppsett & innstillinger, deretter Meny-oppsett og klikk på Ny meny
   
 2. Gi menyen visningsnavnet Meny, og pass på at Inkludér undermapper er avkrysset. Klikk Gå videre >>
   
 3. Du er nå i oversikten for meny-malene for de forskjellige nivåene. Klikk på Nytt meny-nivå
   
 4. I de forskjellige feltene for mal-innhold for nivå 0, legg inn følgende:

  HTML - Før:
  <ul>
  HTML - Etter:

  </ul>
  HTML - Punkt:
  <li class="default"><a href="[%url%]" target="[%target%]">[%title%]</a>
  HTML - Punkt åpen:
  <li class="open"><a href="[%url%]" target="[%target%]">[%title%]</a>
  HTML - Punkt aktivt:
  <li class="selected"><a href="[%url%]" target="[%target%]">[%title%]</a>
  HTML - Punkt avslutning:
  </li>
  Feltet HTML - Mellomrom kan du la stå tomt

 5. Lagre. Merk deg ID-nummeret som står i nettleserens adressefelt eller id=, dette er som regel 1 om du ikke har opprettet menyer tidligere.

 6. Velg Oppsett & innstillinger, deretter maler og klikk på malen du har opprettet.

 7. Du skal nå legge inn WideCMS-elementet som gjør at menyen vises:

  <html>
    <head>
     <title>Sidetittel</title>
     <link href="/css/screen.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
     <script src="/js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
    </head>
    <body>
     [%menu id="1"%]
     <hr/>
     [%element id="1"%]
     <hr/>
     [%text type="text" name="Overskrift"%]
    </body>
  </html>
  Nummeret innenfor id="xxx" skal være IDen for menyen.

 8. Lagre og gå tilbake til Innholdsbehandling og Sider. Prøv å opprette noen sider og se hva som skjer. Prøv også å gjøre noen sider om til dokument-mappe, og opprett nye sider i mappen. Hvis du velger Utseende og synlighet vil du se at du kan aktivere og deaktivere siden i menyen.

 9. Ønsker du å endre rekkefølgen på de forskjellige meny-punktene, kan dette gjøres i Innholdsbehandling > Menyer