WideCMS

Breadcrumb

Element genererer en navigasjonssti, også kjent som breadcrumb. Navigasjonsstien baseres på en meny, og krever derfor at minimum én meny er opprettet. Det kan opprettes flere navigasjons-stier med forskjellig utseende/markup, og malene for navigasjonsstien ligger under Oppsett & innstillinger > Navigasjonsstier.

Attributter:

id ID på navigasjonsstien opprettet under Oppsett & innstillinger > Navigasjonsstier


Eksempel:

[%breadcrumb id="1"%]