WideCMS

Text

Dette er sansynligvis det viktigste elementet i WideCMS. Ved å plassere et text-element i en mal, vil man ved opprettelse av en side basert på denne malen kunne legge inn innhold.

Attributter:

name Navn på elementet/tekstfeltet. Dette navnet knytter feltet til innhold. Hvis du har opprettet sider med elementer med ett navn, og senere endrer navnet, vil innholdet som tidligere har blitt lagt inn her, bli borte. Endrer du navn tilbake igjen, vil det opprinnelige innholdet igjen bli tilgengelig. Vær derfor nøye med dette navnet. "Best practice" her er å bruke kun små bokstaver, unngå mellomrom og spesielle tegn - med andre ord kun bruke a-z og 0-9, samt eventuelt _ og -.
viewname Visningsnavnet, altså det navnet som kommer opp under sideredigering for dette feltet.
type text / textarea / enriched
editorid Gjelder kun hvis type="enriched". Hvis du ønsker å tilpasse hvilke verktøy som vises i editoren for dette feltet, kan du i WideCMS under Oppsett & innstillinger > Editor-profiler opprette forskjellige profiler der du krysser av hvilke verktøy en editor skal ha. Hvis ikke oppgitt, vises standard-verktøyene.
break Først og fremst aktuelt når type="textarea". Ved å for eksempel sette inn break="<br/>", vil <br/> legges inn hver gang det er lagt inn et linjeskift.
urlencode true / false. Hvis satt til true, URL-enkodes innholdet som er lagt inn.

 

Eksempler

Følgende text-element gir et felt på kun én linje. Passer bra til overskrifter og lignende:

[%text type="text" name="overskrift" viewname="Overskrift"%]


Følgende text-element gir et felt på flere linjer, men ingen mulighet for tekst-formatering. Passer bra til ingresser, "kode-felter" (feks. til Google Maps og andre embed-koder), og eventuelt andre felter der man kun ønsker ren tekst. Dette eksempelet legger forøvrig til <br/> før hvert linjeskift:

[%text type="textarea" name="ingress" viewname="Ingress (20 ord)" break="<br/>"%]


Følgende text-element gir en WYSIWYG-editor med tilpassede verktøy:

[%text type="enriched" name="innhold" viewname="Innhold" editorid="3"%]