WideCMS

Calendar

Elementet genererer en kalender basert på tilleggsmodulen Arrangementskalendere.

Attributter:

id ID kalender-presentasjonen, funnet under
Oppsett & innstillinger > Arrangementskalender > Kalender >Presentasjoner


Eksempel:

[%calendar id="1"%]