WideCMS

If

Regel-element som leser input fra gjeldende URL, eller fra en skjema-posting, og erstatter seg selv med en verdi oppgitt i taggen og input stemmer.

Attributter:

requestname Navn på input-variabel
requestvalue Valgt verdi
return Verdien som elementet skal skiftes ut med hvis verdien av input-verdien er lik det som er oppgitt i requestvalue


Eksempel:

[%if requestname="alder" requestvalue="1" return=" selected"%]
[%if requestnamearray="frukt" requestvalue="1" return=" checked"%]

Legg merke til at det her er to forskjellige attributter etter if, nemlig requestname og requestnamearray. Requestname brukes der det kun er snakk om én verdi som er valgt, mens requestnamearray brukes der flere verdier kan velges.

Et enkelt eksempel:

La oss si at gjeldende URL på siden vi er på, er:

http://domenenavn/no/html/sidenavn/?farge=gronn

I malen for denne siden legger vi inn følgende:

Rød: [%if requestname="farge" requestvalue="rod" return="JA"%]
Grønn: [%if requestname="farge" requestvalue="gronn" return="JA"%]
Blå: [%if requestname="farge" requestvalue="bla" return="JA"%]

Kildekoden for denne siden vil i dette tilfellet se slik ut:

Rød: 
Grønn: JA
Blå: 

Samme eksempel, men med nedtrekksmeny:
 
URL:

http://domenenavn/no/html/sidenavn/?farge=gronn

Mal:

<select name="farge">
<option value="rod"[%if requestname="farge" requestvalue="rod" return=" selected"%]>Rød</option>
<option value="gronn"[%if requestname="farge" requestvalue="gronn" return=" selected"%]>Grønn</option>
<option value="bla"[%if requestname="farge" requestvalue="bla" return=" selected"%]>Blå</option>
</select>

Kildekode:

<select name="farge">
<option value="rod">Rød</option>
<option value="gronn" selected>Grønn</option>
<option value="bla">Blå</option>
</select>


Eksempel med valg av flere samtidig (requestnamearray):

URL:
http://domenenavn/no/html/sidenavn/?farger[]=gronn&farger=bla[]

Mal:

<input type="checkbox" name="farger[]" value="rod"[%if requestnamearray="farger" requestvalue="rod" return=" checked"%]> Rød<br/>
<input type="checkbox" name="farger[]" value="gronn"[%if requestnamearray="farger" requestvalue="gronn" return=" checked"%]> Grønn<br/>
<input type="checkbox" name="farger[]" value="bla"[%if requestnamearray="farger" requestvalue="bla" return=" checked"%]> Blå<br/>

Kildekode:

<input type="checkbox" name="farger[]" value="rod"> Rød<br/>
<input type="checkbox" name="farger[]" value="gronn" checked> Grønn<br/>
<input type="checkbox" name="farger[]" value="bla" checked> Blå<br/>