WideCMS

Meta

Sett inn meta-informasjon der et meta-elementet står.

Attributter:

name title / description / keywords
source mainpageVis tittel for gjeldende side:

[%meta name="title"%]


Vis beskrivelse for gjeldende side:

[%meta name="description"%]


Vis stikkord for gjeldende side:

[%meta name="keywords"%]


Vis tittel for hovedsiden i gjeldende mappe/kategori:

[%meta name="title" source="mainpage"%]