WideCMS

Request

Sett inn en verdi fra POST- eller GET-informasjon der et request-elementet står.

Attributter:

name Navn på POST- eller GET-elementet
formsafe true / false

 

Eksempel

URL-feltet i nettleseren er som følger:
http://domenenavn/no/html/kontakt/?fornavn=Kari&etternavn=Nordmann

Følgende request-element gir Kari:

[%request name="fornavn"%]


Følgende request-element gir Nordmann:

[%request name="etternavn"%]


Hvis en verdi skal legges inn i et skjema, bør formsafe settes som true:

<form action="/formtomail/" method="post">
Fornavn:
<input type="text" name="fornavn" value="[%request name="fornavn" formsafe="true"%]">
Etternavn:
<input type="text" name="etternavn" value="[%request name="etternavn" formsafe="true"%]">
</form>