WideCMS

List

Plasserer en liste/oversikt der list-elementet står. Det kan enten være en liste som ligger fast i malen, eller en liste som velges.

Attributter:

id ID-nummeret til en liste
name Navn på liste-elementet


Hvordan fungerer name?
Når man legger inn et element der name er oppgitt, skal ikke id oppgis (og vica versa). Navnet list-elementet har fått, vil dukke opp under fanen "Elementer" på en side malen med dette elementet benyttes, og velges en liste, blir list-elementet erstattet med den valgte listen.

Eksempler:

[%list id="23"%]
[%list name="Produktoversikt"%]