WideCMS

Date

Henter dato fra en kilde for gjeldende side, og formaterer det i ønsket format.

Attributter:

source published
updated
defined
format PHP-format for dato, se oversikt her


Kilder (source):

published Tidspunkt for da siden ble opprettet
updated Tidspunkt for da siden sist ble oppdatert
defined Egendefinert dato på siden


Eksempel:

[%date source="published" format="j\/n Y"%]