WideCMS

WideCMS-elementer

WideCMS-elementer ligner ganske mye på vanlige html-elementer ("tagger") i den forstand at oppbyggingen er den samme. I stedenfor å starte og avsutte med < og >, benyttes [% og %] til a henholdsvis starte og avslutte et WideCMS-element. Elementet starter alltid med et navn, for eksempel text, file, date, gallery etc., og kan også inneholde én eller flere attributter, som for eksempel name, id, source, format osv.

Et attributt-navn er, i likhet med et attributt i et html-element, etterfulgt av ="en verdi". Verdien er alltid omkapslet med hermetegn før og etter ("):

[%navn attributt="verdi" attributt2="verdi2"%]


De fleste WideCMS-elementene benyttes i vanlige sidemaler. Det er også en del elementer som kun kan benyttes i bestemte type maler, for eksempel meny-maler eller maler knyttet til for eksempel medlemsmodul-funksjoner (for eksempel login-side).

 

WideCMS-elementer for bruk i sidemaler

 • Breadcrumb
  Sett inn en navigasjonssti. Det kan lages flere navigasjonsstier med forskjellig utseende (forskjellige maler)
   
 • Calendar
  Sett inn en arrangements-kalender. Krever tilleggsmoduel for arrangements-kalendere
   
 • Date
  Sett inn en dato
   
 • Element
  Sett inn et fast element
   
 • File
  Gir den som redigerer siden mulighet til å velge en fil
   
 • Gallery
  Sett inn et galleri
   
 • If
  Gir en verdi basert på request-input. Kan bla. benyttes i forbindelse med forms
   
 • List
  Sett inn en liste/oversikt (feks. nyhetsoversikt, produktliste o.l.)
   
 • Menu
  Sett inn en meny
   
 • Meta (for sider)
  Sett inn meta-informasjon på sider

 • Meta (for galleri-objekter)
  Meta-informasjon til bruk i bildegalleri-objekter
   
 • Request
  Sett inn request-input. Kan bla. benyttes i forbindelse med forms
   
 • Text
  Det mest brukte WideCMS-elementet. Setter inn tekst og rikt innhold som er laget av de som redigerer nettstedet.
   
 • This
  Sett inn informasjon knyttet til gjeldende side, feks. hvilket språk som er gjeldende
   
 • URL
  Gir webadresse-stien til tilsvarende side som gjeldende, men på et annet, egendefinert språk