WideCMS

Brukergodkjenning

Når en ny bruker har registrert seg, blir det sendt e-postmelding til e-postadressen som ble oppgitt som ønsket brukernavn. Før ny bruker kan logge inn, må brukeren motta denne e-postmeldingen og klikke på linken i meldingen for å bekrefte at oppgitt e-postadresse er gyldig og tilhører vedkommende som har registrert seg.

Ved oppsett av brukergodkjenning brukes malene i mappen Medlem > 2. Brukergodkjenning.

E-post - Verifisering av registrering

Denne malen er innholdet i e-postmeldingen som sendes til ny bruker ved registrering. Emne til meldingen må defineres under Oppsett & innstillinger > Medlem > Instillinger > Tekst & meldinger.

Eksempel på innhold i malen:

Fullfør registrering:
http://domenenavn/[%url%]

Ditt brukernavn og passord:
Brukernavn: [%username%]
Passord:  [%password%]


Det eneste som er påkrevd å ha med i meldingen, er webadresse for verifisering. Den legges inn som vist på linje 2. WideCMS-elementet [%url%] gir stien til verifiserings-adressen/-koden. I tillegg kan brukernavn og passord legges ved e-postmeldingen om ønskelig, ved å benytte WideCMS-elementene [%username%] og [%password%].

Kvittering ved godkjent validering

Når den nye brukeren åpner webadressen som er oppgitt i e-postmeldingen, vil brukeren enten få en melding om at verifisering er godkjent eller ikke godkjent. Hvis godkjent, vises innholdet i malen Medlem > 2. Brukergodkjenning > Kvittering - Bruker-verifisering. Her er det viktig å få fram følgende:

  • Din registrering er fullført og du kan logge inn (gjerne med link til innloggingssiden)
  • Hvis tilgang til ett eller flere medlemsområder krever godkjenning av en moderator, er det viktig å få fram at en melding med forespørsel om tilgang er sendt til en moderator, og at bruker vil få svar om tilgang er godkjent eller avvist innen en viss tid.
  • Hvis det automatisk gis tilgang til medlemsområdet/medlemsområdene, er det kun nødvendig å gi informasjon om at brukeren nå kan logge inn.

 

Feilmelding - Forsøk på validering

Hvis ny bruker av en eller annen grunn ikke blir verifisert, vil innholdet i denne malen vises som kvittering. Grunnen til dette kan være en av følgende:

  1. Brukeren er blitt slettet (dette kan gjøres i WideCMS under Administrasjon > Medlemmer)
  2. Feil aktiveringskode/feil i linken
  3. Feil i WideCMS

Det kan i så tilfelle være lurt å oppgi kontaktinformasjon til en administrator med tilgang til WideCMS, som kan sjekke om brukeren eksisterer, og eventuelt godkjenne tilgang direkte i WideCMS.