WideCMS

"Min Side"

"Min side" er en side der brukere, når innlogget, kan se og endre følgende opplysninger:

 • Endre land
 • Endre språk
 • Endre egendefinerte opplysninger (basert på feltene som er lagt til under Oppsett & innstillinger > Medlem > Tilleggsinfo)
 • Se hvilke medlemsområder man har tilgang til
 • Søke etter tilgang til andre medlemsområder der det er gittmulighet for det
 • Få opp status for allerede tilgangs-søkte områder

Hvordan denne siden ser ut, samt hva brukerne skal ha muighet til å endre, defineres i malen Medlem > 5. Når innlogget > Side - Min Side.

Eksempel:

<html>
 <head>
  <title>Min Side</title>
 </head>
 <body>

	<h1>Min Side</h1>

	<form action="/member/savemypage/no/" method="post">
	 
	 Fornavn: 
<input type="text" name="add_firstname" value="[%member type="memberinfo" id="firstname" formsafe="true"%]"/><br/> Etternavn:
<input type="text" name="add_lastname" value="[%member type="memberinfo" id="lastname" formsafe="true"%]"/><br/> Postadresse:
<input type="text" name="add_postadresse" value="[%member type="memberinfo" id="postadresse" formsafe="true"%]"/><br/>
Postnr./sted:
<input type="text" name="add_postnr" value="[%member type="memberinfo" id="postnr" formsafe="true"%]" size="4"/>
<input type="text" name="add_poststed" value="[%member type="memberinfo" id="poststed" formsafe="true"%]" width="40"/>
<br/><br/> <h2>Områder</h2> [%member type="regareas"%] <hr/> Land:<br/> <select name="country"> <option value="">Ingen valgt</option> <option value="che"[%member type="if" country="che" return=" selected"%]>Sveits</option> <option value="nor"[%member type="if" country="nor" return=" selected"%]>Norge</option> <option value="deu"[%member type="if" country="deu" return=" selected"%]>Tyskland</option> </select> <br/><br/> Språk:<br/> <select name="language"> <option value="">Ingen valgt</option> <option value="en"[%member type="if" language="en" return=" selected"%]>Engelsk</option> <option value="no"[%member type="if" language="no" return=" selected"%]>Norsk</option> <option value="de"[%member type="if" language="de" return=" selected"%]>Tysk</option> </select> <br/><br/> <input type="submit"/> </form> </body> </html>


Linje 9:
Skjemaet postes til adressen /member/savemypage/<språk>/

Linje 12-19:
Her er det lagt til input-elementer (HTML-elementer) som representerer tilleggsinfo, definert under Oppsett & innstillinger > Medlem > Tilleggsinfo, nærmere forklart på siden for registrering. Innenfor HTML-attributtet value er det dessuten lagt til et WideCMS-element:

[%member type="memberinfo" id="firstname" formsafe="true"%]

Dette elementet henter eksisterende tilleggsinfo basert på ID, der attributtet id i WideCMS-elementet er nøyaktig det samme som ID for tilleggsinformasjonen du ønsker å hente. I tillegg er attributtet formsafe satt til true. Det betyr at blant annet " blir gjort om til erstatningskoder/entiteter, slik at skjemaet alltid vil være inntakt og fungere som det skal.

Linje 24 - Områder:
Her blir de tilgjengelige medlemsområdene dynamisk lagt inn, basert på følgende maler:

 1. Medlem > Elementer > Område-oppføring - Mulig å søke om tilgang
  <input type="checkbox" name="groups[]" value="[%member type="groupid"%]"> [%member type="groupname"%]<br/>
 2. Medlem > Elementer > Område-oppføring - Avventer godkjenning
  [%member type="groupname"%] : Avventer godkjenning<br/>
 3. Medlem > Elementer > Område-oppføring - Allerede tilgang
  [X] [%member type="groupname"%]<br/>


Ved å plassere [%member type="regareas"%] i malen for Min Side, blir en oversikt over alle tilgjengelige medlemsområder listet opp. Hvilken av disse tre del-malene som benyttes for hver enkelt oppføring, avhenger henholdsvis av om:

 1. brukeren ikke har tilgang
 2. brukeren har søkt om tilgang men enda ikke fått innvilget
 3. brukeren har allerede tilgang


Linje 29-34:
Her er det lagt til en nedtrekksmeny for valg av land. Landene er lagt inn statisk, og for at det allerede valgte landet skal fremstå som valgt, benyttes følgende WideCMS-element:

[%member type="if" country="che" return=" selected"%]

I dette eksempelet byttes elementet ut med " selected" (uten "") hvis det er landet "che" (landskode for Sveits) som er valgt. Select-elementet på linje 29 skal dessuten ha definert name til country.

Linje 39-44:
Dette fungerer på tilsvarende måte som ved valg av land. De eneste forskjellene er:

 • select name må defineres som language
 • I [%member type="if" osv. må country byttes ut med language

 

Lagring og kvittering

Når brukeren lagrer Min Side, blir brukeren sendt til en kvittering basert på malen Medlem > 5. Når innlogget > Kvittering - Min Side. Her bør det komme fram at opplysningene er lagret, og at ved søknad om tilgang til et nytt medlemsområde (om dette er relevant) vil man få tilsendt en e-postmelding når tilgang er godkjent (eventuelt avvist).