WideCMS

Status-felt

Det kan legges til et statusfelt i en hvilken som helst sidemal ved å benytte følgende WideCMS-element:

[%member type="status"%]

Hvilket innhold som vises i feltet, er avhengig av om brukeren er innlogget eller ikke. Hvis brukeren ikke er innlogget, vil innholdet baseres på malen Medlem > 4. Før/ved innlogging > Felt - Innlogging. Når brukeren er innlogget, vises derimot malen Medlem > 5. Når innlogget > Felt - Status.

Felt - Innlogging

Dette feltet er ment å inneholde et skjema for innlogging. Dette kan bygges opp på samme måte som skjemaet på siden for innlogging, men unntak av at det ikke er relevant å legge til et meldings-element ([%member type="message"%]).

Felt - Status

I denne malen er det naturlig å gi informasjon om at brukeren er innlogget, hvem brukeren er innlogget som (brukernavn), knapp for utlogging samt linker til endring av passord og "Min Side".

Eksempel:

Du er innlogget som:<br/>
[%member type="info" name="username"%]
<br/>
<form action="/member/exit/" method="post">
<input type="submit" name="exit" value="Logg ut">
</form>
<br/>
<a href="/member/changepass/no/">Endre passord</a><br/>
<a href="/member/mypage/no/">Min Side</a><br/>

Linje 2:
Her er det lagt et member-element med type="info" og name="username". Dette elementet erstattes med brukerens brukernavn.

Linje 4-6:
Her er det lagt en knapp for utlogging. Dette kan også være en vanlig link som peker til /member/exit/.

Linje 8 og 9:
Her er det lagt inn linker til sidene for endring av passord og "Min Side".