WideCMS

Registrering, validering og gruppe-tilgang

Siden for registrering av ny bruker har en fast adresse:

http://domenenavn/member/newuser/<språk>/

Språk erstattes med det språket siden skal vises på, for eksempel norsk:

http://domenenavn/member/newuser/no/

Om språk ikke oppgis i webadressen, vises nettstedets standardspråk.

Mal for registrering
Malen for registrering kan utformes slik ut ønsker, men må bestå av et skjema med følgende felter:

 • Brukernavn (=e-postadresse)
 • Ønsket passord (min. 8 tegn)
 • Gjentatt passord (for å verifisere at passordet er riktig skrevet)
 • Land (ISO 3166-3, små bokstaver)
 • Språk (ISO 639-1, små bokstaver)


Disse opplysningene registreres ved å bruke form-elementer med følgende navn:

Brukernavn (e-postadresse) email
Passord password
Passord gjentagelse password2
Land country
Språk language


Her er et enkelt eksempel på helt grunnleggende registrering. Dette er innhold som legges inn i malen "Medlem > 1. Registrering > Side - Ny bruker":

<html>
 <head>
  <title>Registreringsskjema</title>
 </head>
 <body>
  <form action="/member/reguser/[%this type="language"%]/" method="post">
   <input type="hidden" name="country" value="nor"/>
   <input type="hidden" name="language" value="no"/>
   E-post: 
   <input type="text" name="email"/><br/>
   Passord: 
   <input type="password" name="password"/><br/>
   Gjenta passord:
   <input type="password" name="password2"/><br/>
   <input type="submit" name="submit" value="Registrer bruker"/>
  </form>
 </body>
</html>

Her er land og språk lagt inn statisk som skjulte felter. Om det skal være mulig å velge mellom flere forskjellige land og språk, kan det selvfølgelig benytter feks. select-elementer isteden:

Land:<br/>
<select name="country">
<option value="">Ingen valgt</option>
<option value="che">Sveits</option>
<option value="nor"]>Norge</option>
<option value="deu">Tyskland</option>
</select>

Språk:<br/>
<select name="language">
<option value="">Ingen valgt</option>
<option value="en">Engelsk</option>
<option value="no">Norsk</option>
<option value="de">Tysk</option>
</select>

Disse to valgene vil i såfall erstatte linje 7 og 8 i eksempelet over.

Det er mulig å registrere en bruker kun ut ifra disse opplysningene, men det har liten mening uten at tilgang til ett eller flere medlemsområder registreres. Om du kun har én eller to medlemsområder, og nye brukere ved registrering skal gis tilgang til eller kunne søke om tilgang til disse, kan du legge de til gjennom å benytte et input hidden-felt:

<input type="hidden" name="groups[]" value="1"/>

Det som legges inn som value, er IDen til medlemsområdet. Det finner du ved å gå til Oppsett & innstillinger > Medlem > Medlemsområder. Når du klikker på et medlemsområde, vil du i adressefeltet få adressen:

...memberareas/areas/edit/settings/?id=1

Det tallet som er oppgitt etter id= er ID-nummeret til medlemsområdet.

Valg av medlemsområder

Hvis du ønsker å gi nye brukere mulighet til å velge blant de tilgjengelige medlemsområdene, kan en liste over områdene genereres dynamisk ved hjelp av følgende maler:

 • Medlem > Elementer > Område-oppføring - Avventer godkjenning
 • Medlem > Elementer > Område-oppføring - Allerede tilgang
 • Medlem > Elementer > Område-oppføring - Mulig å søke om tilgang

Det er forøvrig kun den siste malen som benyttes i forbindelse med registrering. De to andre malene (i tillegg til den siste) benyttes i forbindelse med Min Side.

For å konfigurere dynamisk valg av medlemsområder, gjør som følger:

 1. Gå til malen Medlem > Elementer > Område-oppføring - Mulig å søke om tilgang
 2. Legg inn følgende:
  <input type="checkbox" name="groups[]" value="[%member type="groupid"%]"> [%member type="groupname"%]<br/>
 3. Lagre, og gå tilbake til malen Medlem > 1. Registrering > Side - Ny bruker
 4. Der du ønsker å å legge til valg av medlemsområder, legg til følgende WideCMS-element:
  [%member type="regareas"%]
 5.  Lagre
Åpne siden for registrering av nye brukere. Forutsatt at du har satt opp hvertfall ett medlemsområde det er mulig å søke om eller gis tilgang til, vil du nå få opp et avkrysningsvalg for dette eller disse områdene.

Tilleggsinformasjon

Som regel er det ønskelig at nye brukere registrerer informasjon om seg selv, blant annet fornavn, etternavn, telefonnummer, adresse o.l. Felter for slike opplysninger kan legges til under Oppsett & innstillinger > Medlem > Tilleggsinfo (nærmere beskrevet under Grunnleggende innstillinger).
Det er mulig å legge til felter i registrerings-skjemaet der informasjon som fylles inn, blir lagret i tillegg til standard-informasjon (brukernavn, passord, land, språk og tilgang). Det gjøres ved å legge til et form-felt i malen "Medlem > 1. Registrering > Side - Ny bruker" der "name" er:

add_ + <felt-ID>

Hvis du for eksempel har lagt til et felt under tilleggsinfo med ID etternavn, kan du i malen legge inn:
<input type="text" name="add_etternavn" value=""/>
Når dette feltet fylles ut av en ny bruker, vil informasjonen som her oppgis, lagres i feltet fornavn for denne brukeren. 

Meldinger og feilmeldinger

Når en ny bruker fyller ut registreringsskjemaet, er det mye som kan være feil utfylt:
 • Brukernavnet er ikke en gyldig e-postadresse
 • Brukernavnet er allerede registrert
 • Passordet er for kort
 • Passord og gjentatt passord stemmer ikke overens
 • Land er ikke valgt
 • Språk er ikke valgt
 • ...for å nevne noe
På siden for registrering er det mulig å plassere følgende WideCMS-element et sted der du ønsker å gi brukeren slike feilmeldinger:
[%member type="message"%]
Ved en feilmelding vil dette elementet bli skiftet ut med en relevant melding. Hvilken tekst som skal vises, må egendefineres under Oppsett & innstillinger > Medlem > Innstillinger > Tekst & meldinger.

Tips! For at registreringsprosessen skal gå så greit som mulig, anbefales det å benytte en form for validering direkte i nettleseren, for eksempel ved hjelp av javascript. Dette vil kunne gi brukeren tilbakemelding underveis mens vedkommende fyller inn opplysninger, om noe som være feil utfylt.

Kvittering ved registrering

Når registreringen er fullført uten feil, vil brukeren bli videresendt til en kvittering. Kvitteringen settes opp i malen 1. Registrering > Kvittering - Registrering. Denne bør fortelle brukeren kort om neste steg i prosessen, for eksempel at brukeren vil motta en e-postmelding med en link vedkommende må klikke på for å fullføre registreringen!