WideCMS

Avvist tilgang til område

Det kan opprettes mange uavhengige medlemsområder/passordbeskyttede områder på ett og samme nettsted. En registrert bruker kan logge seg inn, men ved forsøk på å gå til et område vedkommende ikke har tilgang til, skal brukeren kunne få en melding om at vedkommende ikke har tilgang til dette området. Det kan være viktig å få fram at vedkommende faktisk er logget inn, men at dette kun gjelder dette området / denne siden.

Innholdet på siden man vil bli møtt med, baseres på malen Medlem > 5. Når innlogget > Side - Ingen adgang til området.