WideCMS

Endring av passord

En bruker gis som standard tilgang til å endre passord når vedkommende er logget inn. Forøvrig er det mulig å slå av muligheten for å endre passord under Oppsett & innstillinger > Medlem > Innstillinger.

Endring av passord skjer på webadressen http://domene/member/changepass/<språk>/

Malen som danner grunnlaget for denne siden, er Medlem > 5. Når innlogget > Side - Endring av passord.

Eksempel:

<html>
 <head>
  <title>Endre passord</title>
 </head>
 <body>

  [%member type="message"%]
  
  <form action="/member/chpass/no/" method="post">
   Nytt passord:
   <input type="password" name="password">
   <br/>
   Gjenta passord:
   <input type="password" name="password2" class="field"
   <br/>
   <input type="submit" name="send" value="Endre passord"/>
  </form>
 </body>
</html>


Linje 7:
Ved feil blir bruker sendt tilbake til siden for endring av passord, og dette WideCMS-elementet blir erstattet med en feilmelding. Meldingen defineres under Oppsett & innstillinger > Medlem > Innstillinger > Tekst & meldinger. Feilmelding vil oppstå når:

 • Passordet er for kort (under 8 tegn)
 • Passord og gjenntatt passord stemmer ikke overens

Linje 9:
Skjemaet postes til adressen /member/chpass/<språk>/

Linje 11 og 14:
Feltene for passord og gjentatt passord skal hete henholdsvis password og password2.

Ved lagring av nytt passord blir brukeren sendt til en kvittering som sier at passordet er endret. Kvitteringen bygger på malen Medlem > 5. Når innlogget > Kvittering - Endring av passord.