WideCMS

Moderator-godkjenning

Ofte kan det være ønskelig å ha en viss kontroll over hvem som registrerer som brukere, ved at man godkjenner hver enkelt forespørsel om tilgang. Dette er noe man kan differansiere fra medlemsområde til medlemsområde, slik at tilgang til ett område krever moderator-godkjenning mens tilgang til en annet område på samme nettsted ikke krever moderator-godkjenning.

Sette opp moderatorer

Oppsett av moderatorer definerer hvem som skal motta e-postmeldinger for godkjenning eller avvisning av tilgang til et medlemsområde, og er nærmere beskrevet under Grunnleggende innstillinger.

Maler for moderator-godkjenning

Malene for moderator-godkjenning finner du under Medlem > 3. Moderator-godkjenning.
Det er malen "E-post til moderator" som danner grunnlaget for e-postmeldingen til en moderator når en bruker søker om tilgang til et område. Emne i meldingen defineres under Oppsett & innstillinger > Medlem > Innstillinger > Tekst & meldinger.

Eksempel:

Forespørsel om brukertilgang:

Brukernavn: [%username%]
Gruppe/område: [%group%]

Fornavn: [%add_firstname%]
Etternavn: [%add_lastname%]
Postadresse:
[%add_postadresse%]
[%add_postnr%] [%add_poststed%]

For å godta, klikk her:
http://domene/[%url_grant%]

For å avvise, klikk her:
http://domene/[%url_prohibit%]


I denne meldingen er det lagt til forskjellige WideCMS-elementer som erstattes med informasjon om brukeren og tilgangs-forespørsel:

[%username%] Brukerens brukernavn. Dette er også brukerens e-postadresse, slik at moderator kan sende en e-postmelding til brukeren om ønskelig. Det er forøvrig svært viktig at moderator ikke videresender en slik forespørsel om tilgang videre til en bruker, da linker for både godkjenning og avvisning blir lagt i en slik e-postmelding.
[%group%] Navn på medlemsområdet / gruppen
[%add_*%] Disse elementene erstattes av eventuell registrert tilleggsinformasjon. * i WideCMS-elementet byttes ut med IDen til tilleggsfeltet som er opprettet under Oppsett & innstillinger > Medlem > Tilleggsinfo
[%url_grant%] URL-stien for godkjenning av tilgang 
[%url_prohibit%] URL-stien for avvisning av tilgang 

 

Kvittering til bruker

Ved godkjenning eller avvisning fra en moderator, vil en e-postmelding bli sendt til brukeren om utfallet. Innholdet i e-postmeldingen blir hentet fra henholdsvis malene "E-post til bruker - Godkjenning" og "E-post til bruker - Avvisning". Emne i meldingen defineres under Oppsett & innstillinger > Medlem > Innstillinger > Tekst & meldinger. I disse malene kan [%group%]- og [%username%]-elementene benyttes for å gi brukeren informasjon om hvilket medlemsområde brukeren er gitt eller ikke gitt tilgang til.