WideCMS

Grunnleggende innstillinger

Medlem er en tilleggsmodulen, og for å kunne ta den i bruk må den være aktivert. Dessuten må det gjøres noen forhåndsinnstillinger før modulen kan brukes på nett.

Medlemsområder

Det må opprettes minimum ett medlemsområde. Eksempler på medlemsområder kan være:

 • Nettbutikk
 • Intranett
 • Passordbeskyttede filer
 • Passordbeskyttet område for samarbeidspartnere


Maler

Det første du bør begynne med er å opprette mapper for maler, samt malene som skal benyttes i forbindelse med medlemsmodulen. Hvordan du strukturerer malene, har ingen teknisk betydning, men følg gjerne følgende mappestruktur for ryddighets skyld:

 1. Gå til Oppsett & innstillinger, deretter Maler, og opprett mappen Medlem.
 2. I mappen Medlem, opprett følgende mapper:
  • 1. Registrering
  • 2. Brukergodkjenning
  • 3. Moderator-godkjenning
  • 4. Før/ved innlogging
  • 5. Når innlogget
  • Elementer

Nå kan malene opprettes. Malene kan i første omgang være tomme. Det er forøvrig lurt å merke malene riktig i forhold til om det er e-postmaler eller sidemaler:

Visningsnavn Plassering (Medlem > *) Type
Side - Ny bruker 1. Registrering Sidemal
Kvittering - Registrering 1. Registrering Sidemal
E-post - Verifisering av registrering 2. Brukergodkjenning Mal for e-post
Kvittering - Bruker-verifisering 2. Brukergodkjenning Sidemal
Feilmelding - Forsøk på verifisering 2. Brukergodkjenning Sidemal
E-post til moderator 3. Moderator-godkjenning Mal for e-post
E-post til bruker - Godkjenning 3. Moderator-godkjenning Mal for e-post
E-post til bruker - Avvisning 3. Moderator-godkjenning Mal for e-post
Side - Innlogging 4. Før/ved innlogging Sidemal
Felt - Innlogging 4. Før/ved innlogging (Ingen)
Side - Feilmelding ved innlogging 4. Før/ved innlogging Sidemal
Side - Glemt passord 4. Før/ved innlogging Sidemal
Kvittering - Passord-forespørsel 4. Før/ved innlogging Sidemal
E-post - Passord-forespørsel 4. Før/ved innlogging Mal for e-post
Feilmelding - Backdoor 4. Før/ved innlogging Sidemal
Felt - Status 5. Når innlogget (Ingen)
Side - Endring av passord 5. Når innlogget Sidemal
Kvittering - Endring av passord 5. Når innlogget Sidemal
Side - Min Side 5. Når innlogget Sidemal
Kvittering - Min Side 5. Når innlogget Sidemal
Side - Ingen adgang til området 5. Når innlogget Sidemal
Område-oppføring - Avventer godkjenning Elementer (Ingen)
Område-oppføring - Allerede tilgang Elementer (Ingen)
Område-oppføring - Mulig å søke om tilgang Elementer (Ingen)

 

Medlemsområder

For å opprette et medlemsområde, gjør som følger:

 1. Gå til Oppsett & innstillinger, deretter Medlem og Medlemsområder
 2. Velg "Nytt medlemsområde" og gi området et visningsnavn. Klikk "Gå videre"
 3. Under innstillinger får du nå noen valg:
  Tillatt at medlemmer søker om/gis tilgang Når avkrysset åpnes det for at nye brukere kan søke om eller automatisk gis tilgang til dette medlemsområdet.
  Hvis det ikke er avkrysset her, er det kun mulig å gi brukere tilgang gjennom kontrollpanelet under Administrasjon > Medlemmer > Tilgang 
  Nye tilganger må godkjennes av en administrator Hvis avkrysset, vil en administrator/moderator måtte godkjenne tilgang om en bruker søke om dette.
  Dette valget er kun relevant hvis "Tillatt at medlemmer søker om/gis tilgang" er avkrysset. Det må dessuten legges til moderatorer under Oppsett & innstillinger > Medlem > Moderatorer

 

Innstillinger

Dette er de "globale" innstillingene for medlemsmodulen:

Generelt

La brukere kunne registrere seg fra websiden Fjern avkrysning hvis det ikke skal være mulig for nye brukere å registrere seg på websiden
La brukere få endre passord Fjern avkrysning til brukerne ikke skal kunne endre passord
La brukere kunne få tilsendt link for automatisk innlogging ved glemt passord Fjern avkrysning hvis brukere ikke skal kunne benytte "glemt passord"-funksjonen


Avsendere

WideCMS vil sende e-post til brukere i forbindelse med registrering og glemt passord, samt til moderatorer. Her stiller du inn navn og e-postadresse som skal stå som avsender under de forskjellige omstendighetene.

Maler
Her velger du maler som skal benyttes i forbindelse med de forskjellige delene av medlems-system. Dette er malene du opprettet helt i starten (beskrevet i starten av denne siden). Hvordan malene fungerer og hvordan de skal settes opp, er nærmere beskrevet på de neste sidene.

Tekst & meldinger
Dette er tekster som benyttes i forbindelse med meldinger og feilmeldinger. Tekstene skrives inn forskjellig på hvert enkelt språk, og et eksempel på tekst får du ved å klikke på spørsmål-ikonet ved hvert tekstfelt.

Moderatorer

Moderatorer er kun relevant hvis en eller flere grupper er stilt inn slik at tilganger det søkes om, må godkjennes (eller avvises) av en moderator. Her er det mulig å legge til flere moderatorer, og filtrere hvilken eller hvilke moderatorer som skal motta hvilke tilgangs-forespørsler, basert på medlemsområde/gruppe og land.

Legge til/endre innstillinger for en moderator
Gå til Oppsett & innstillinger > Medlem > Moderatorer og velg Ny moderator, eventuelt klikk på en eksisterende moderator for å endre innstillinger for denne.

E-postadresse Legg inn moderatorens e-postadresse. Du kan kun legge inn én e-postadresse her.
Foretrukket språk Språket du velger her, har konsekvenser for hvilken språkutgave av e-postmalen for godkjenning/avvisning som benyttes. Hvis du her feks. velges Engelsk, vil denne moderatoren motta e-post på engelsk når en bruker ønsker å få tilgang til et område. Dette forutsettes naturlig nok at den engelske malutgaven for malen "E-post til moderator" er satt opp.
Valg Standard/fallback for grupper/områder
Hvis valgt, vil denne moderatoren motta godkjenninger som gjelder alle grupper det ikke er knyttet en moderator til.

Standard/fallback for land
Hvis valgt, vil denne moderatoren motta godkjenninger som gjelder alle land det ikke er knyttet en moderator til.

PS! Det er alltid lurt å opprette en "master"-moderator som er standard/fallback for både grupper/områder og land. Ved opprettelse av nye områder, eller om et land det ikke er knyttet moderator til skulle være valgt, er du sikret at denne moderatoren hvertfall vil motta forespørsel i forbindelse med ønske om tilgang.
Gruppe/område Om denne moderatoren ikke er standard/fallback for grupper/områder, kan du velge hvilken gruppe/område vedkommende skal motta tilgangs-forespørsler for. 
Land Om denne moderatoren ikke er standard/fallback for land, kan du velge hvilket land vedkommende skal motta tilgangs-forespørsler for. 

Det er mulig å opprette flere moderatorer med samme innstillinger mht. gruppe/område og land. Dette kan være lurt hvis det for eksempel skal være en avdeling i et land som har ansvaret for tilgangs-forespørsler, men det varierer hvem som er tilgjengelig fra tid til annen.

Tilleggsinfo

For hver enkelt bruker registreres i utgangspunktet kun e-postadresse (brukernavn), passord, land, språk og gruppe-/område-tilgang. Som regel er det behov for å registrere mer informasjon om hver enkelt bruker, som for eksempel fornavn, etternavn, firma, telefonnummer, adresse og lignende.

Under tilleggsinformasjon kan derfor felter for tilleggsinformasjon legges til:

 1. Velg Oppsett & innstillinger > Medlem > Tilleggsinfo og deretter Nytt felt.
 2. Gi feltet et visningsnavn samt en unik ID. ID-feltet danner grunnlaget for verdien i name-attributten i input-elementer, og bør derfor kun bestå av tegnene 0-9, a-z (små bokstaver) samt _ og -.

Disse feltene kan deretter benyttes i forbindelse med registrering av nye brukere samt på "Min Side".